Lentelės

Aikos elektroninės cigaretės

Aikos ( iQOS) elektroninės cigaretės
Rūkymas kenkia sveikatai

Sistema iQOS buvo sukurta Šveicarijos mokslinių tyrimų centre, tabako firmos Philip Morris užsakymu.
Pagrindinės sistemos dalys - laikiklis ir kroviklis. Abi dalys pagamintos iš solidžiai atrodančio "barchatinio" plastiko Soft- Touch.
Laikiklis panašus į muštuką, laikiklio viduje sumontuota kaitinimo sistema, su platinos-keramikos danga. Kaitinimo sistema gali įkaisti tik iki 350 C temperatūros. Iki tokios temepratūros įkaitintas tabakas neužsidega, ir įkaitęs neišskiria degimo produktų ir dūmų. Tačiau to pakanka, kad išssikirtų tabako skonis, aromatas ir nikotino efektas. 

Laikiklyje Aikos sumontuota: vidinis kaitinimo elementas, įjungimo mygtukas, kroviklio pajungimo lizdas ir laikiklio būsenos indikatorius.

Aikos kroviklis: įkrauti laikiklį reikia po kiekvieno Aikos panaudojimo. Pilnai įkrautą kroviklį panaudoti galima apie 20 kartų laikiklio įkrovimui. Po to kroviklis turį būti pajungtas įkrovai. 

Aikos tabako lazdelės: vizualiai panašios į įprastas cigaretes su filtru. Aikos tabako lazdelės tinkamos naudoti tik su iQOS sistema, rūkyti įprastu būdu jų negalima.

iQOS naudojimas ir veikimas: iQOS laikiklis turį būti įkrautas. Įstatyti Aikos tabako lazdelę į laikiklį (linija tarp tabako ir filtro turi sutapti su angos kraštu) tabaku žemyn. Lazdelės sukioti, stipriai spausti ir ištraukti visai neišnaudojus nerekomenduojama, tai gali sugadinti kaitinimo elementą. Vėliau nuspaudžiamas ir kelias sekundes laikomas įjungimo mygtukas, pradėjus indikatoriui žaliai mirksėti galima pradėti rūkyti. Likus 30 s iki rūkymo pabaigos šviesos indikatorius vietoje žalios užsidegs oranžine spalva. Praėjus apie 30 s laikiklis išsijungs automatiškai. Dabar ištraukiama likusi tabako lazdelės dalis. Ir laikiklis pajungiamas įkrovai. Kaitinimą galima susbadyti bet kuriuo metu, reikia nuspaudus jungtuką jį palaikyti apie 3s ir laikiklis išsijungs.

Aikos laikiklio indikatoriaus reikšmės:
- mirksi žalias, vyksta kaitinimas (apie 20 s)
- dega žalias, galima rūkyti (apie 6 min)
- dega oranžinis, iki rūkymo pabaigos liko apie 30 s
- mirksi raudonas, laikiklio gedimas
- dega raudonas, laikiklis išsikrovęs
- mirksi oranžinis (kaitinimo metu), problema su akumuliatoriumi. Didelė tikimybė, kad jį reikia pakeisti nauju

iQOS kroviklio indikatoriaus reikšmės:
- mirksi žalias, vyksta laikiklio krovimas
- dega žalias, laikiklis pakrautas
- mirksi oranžinis, silpnas laikiklio krovimas (patikrinti kontaktus)
- mirksi raudonas, laikiklis sugedęs
- visi indikatoriai šviečia, laikiklis pakrautas
- indikatorius žalias, vyksta krovimas
- žalias indikatorius mirksi, vyksta laikiklio automatinis valymas
- krovimo ir valymo indikatoriai vienu metu raudonai mirksi, kroviklio gedimasiQOS
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas