Lentelės

Atmosfera - žemę gaubiantis oro sluoksnis

 atmosfera stratosfera mezosfera termosfera deguonis ozonas - www.de2.lt 

  Atmosfera (gr. atmos – garai, sphaira – rutulys) skirstoma į keletą sluoksnių:
troposferą, stratosferą, mezosferą ir termosferą.Troposfera Tai apatinis tankiausias atmosferos sluoksnis, kurio viršutinė riba yra apie 8-16 km nuo Žemės paviršiaus. Troposferoje yra apie 80-90% viso atmosferos oro. Šiame sluoksnyje vyksta pagrindiniai meteorologiniai reiškiniai, susidaro debesys, formuojasi ci-klonai, anticiklonai, perkūnija ir žaibai, garuoja ir kondensuojasi oro drėgmė. Joje maišantis oro masėms formuojasi vėjas. Troposferoje oras įšyla nuo saulės įšildyto Žemės paviršiaus, todėl prie jo būna šilčiausia. Kylant aukštyn, temperatūra žemėja kas 100 km apie 0,6 oC.
Stratosfera Stratosfera siekia iki 25-55 km aukščio. Šiame sluoksnyje veikiant Saulės ultraviole- tiniam spinduliavimui, susidaro ozonas. Ozonas sugeria gyviesiems organizmams žalingus ultravioletinius spindulius. Didžiausia ozono koncentracija yra 20-25 km aukštyje, todėl šis sluoksnis dar vadinamas ozonosfera.
Mezosfera Tai atmosferos sluoksnis, nutolęs nuo žemės paviršiaus 90 km. Joje temperatūra tesiekia 70-100 oC. Čia formuojasi ploni, melsvi debesys.
Termosfera Tai viršutinis 90-1000 km aukštyje nuo Žemės paviršiaus esantis atmosfe- ros sluoksnis. Joje kylant aukštyn temperatūra nuolat didėja: 150 km aukštyje temperatūra siekia 220-240oC, o ties viršutines termosferos riba – 2000oC. Per parą ši temperatūra labai svyruoja. Virš termosferos apie 1000 km aukštyje plyti viršutinis Žemės sluoksnis – egzos fera, kuri pereina į kosminę erdvę.


Atmosferos apatinių sluoksnių cheminė sudėtis.

Cheminis elementas Kiekis  ( % )
Azotas (N ) 78, 8%
Deguonis (O ) 20,95%
Argonas (Ar) 0,93%
Anglies dioksidas (CO ) 0,03%
Neonas (Ne) 0,0018%
Helis (He) 0,0005%
Kriptonas (Kr) 0,000108%
Vandenilis (H ) 0,00005%
Ksenonas (Xe 0,000008%
Ozonas (O ) 0,000002%


 
 


delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas