Lentelės

Alaus spalvos nustatymas ESRM, EBC

Alaus spalvos nustatymas ESRM, EBC
Informacija skirta +18 amžiaus asmenims

Alaus spalva ESRM sistemoje labai artima senajai Lovobondo spalvų sistemai ir nustatoma spektrofometro pagalba, esant šviesos bangos ilgiui 430 nm.
Kitas spalvos nustatymo metodas yra EBC sistema. Praktikoje EBC sistemos spalvų spalvingumas yra apie 1,97 karto didesnis už ESRM  t.y EBC= (1.97 * ESRM)

Numatoma alaus spalva - Malt Color Units (MCU)

MCU = (grūdų svoris, svarai) * (grūdų spalva, lovobondo) / (kiekis, galonai)

Jeigu matuojama kilogramais ir litrais, reikia gautą rezultatą padauginti iš koeficiento 0,582  (svaras = 0.45 kg, galonas = 3.78 L)

Naudojant skirtingos spalvos salyklą, MCU vertinama kiekvienai salyko rūšiai ir rezultatai sudedami. Jeigu SRM viršija 6-8 punktus (tamsus alus), tada vartojama Morėjaus formulė, kuri naudojama iki 50 SRM tamsaus alaus. 

SRM = 1.4922 * (MCU ^ 0.6859)

arba

SRM = 1,03 * (MCU^0,6859)
kada naudojami kilogramai ir litrai


alusspalva
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas