Lentelės

Arklių žingsniai - aliūrai

Arklių žingsniai - aliūrai
Žinginė
(Walk)
Bet kuriuo momentu trys kojos liečia žemę ir viena būna ore Žingsnio ilgis 0,8-1,2m ilgio. Dažnis apie 100 žingsnių/min
Risčia
(Trot)
Žemę liečia viena galinė kojai ir viena priešinga priekinė koja Greitis apie 2 kartus didesnis už žinginę
Eidinė
(Pace)
Vienu metu žemę liečia vienos pusės galinė ir priekinė koja Žingsnis būdingas trumpesniems arkliams su aukštesniu svorio centru. Nestabilus žingsniavimas posūkiuose
Zovada
(Canter)
Žemę liečia dvi kojos (viena galinė ir priešinga priekinė), kitos dvi kojos žemę paliečia atskirai. Vienu laiko momentu nei viena koja neliečia žemės Greitis tarpinis tarp eidinės ir šuoliavimo
Šuoliavimas
(Gallop)
Porinės kojos neliečia žemės vienu metu, galinė koja paliečia žemę anksčiau už priekinę Žingsnio ilgis gali viršyti arklio kūno ilgį tris kartus. Šuoliavimo greitis 6-8 m/s.
aliurai
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas