Lentelės

Anglų kalba - tema judėjimas

Anglų kalba. Veiksmažodžiai - tema judėjimas 
 1. march [ma:ʧ]- žingsniuoti, marširuoti

 2. walk [wɔ:k]  - eiti

 3. run [rΛn]  - bėgti

 4. crawl [krɔ:l]  - šliaužti

 5. tiptoe [‘tiptəu]  – eiti pirštų galais

 6. drag [dræg] – tempti, vilkti

 7. push [puʃ]  - stumti

 8. jump [ʤΛmp]  – šokti

 9. leap [li:p]  - peršokti

 10. hop [hɔp]  - pašokti

 11. skip [skip]  - šokinėti

 12. hit [hit]  - smūgiuoti

 13. stretch [streʧ] - tempimas

 14. lift [lift]  - kelti

 15. put down [put daun]  - nuleisti

 16. crouch [krauʧ] – priglusti prie žemės

 17. dive [daiv]  - nerti

 18. lean [li:n]  - prisišlieti, atsiremti

 19. sit [sit]  - sėdėti

 20. bend [bend]  - pasilenkti

 21. pick up [pik Λp]  - paimti

 22. hold [həuld]  – laikyti rankose

 23. carry [‘kæri]  - nešti

 24. punch [pΛnʧ] – smūgiuoti kumščiu

 25. kick [kik]  - smūgiuoti koja

 26. catch [kæʧ]  - gaudyti

 27. throw [Ɵrəu]  - mesti

 28. pull [pul]  - vilkti

judejimas
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas