Lentelės

Anglų kalbos abėcėlė

anglu kalbos abecele - www.de2.lt
Teisingas anglų kalbos raidžių tarimas
Raidė Transkripcija Raidė Transkripcija
1.

A a

[ ei ]

14.

N n

[ en ]

2.

B b

[ bi: ]

15.

O o

[ əu ]

3.

C c

[ si: ]

16.

P p

[ pi: ]

4.

D d

[di: ]

17.

Q q

[ kju: ]

5.

E e

[ i: ]

18.

R r

[ a:(r) ]

6.

F f

[ ef ]

19.

S s

[ es ]

7.

G g

[ d3i: ]

20.

T t

[ ti: ]

8.

H h

[ eit∫ ]

21.

U u

[ ju: ]

9.

I i

[ ai ]

22.

V v

[ vi: ]

10.

J j

[ d3ei ]

23.

W w

['dΛblju:]

11.

K k

[ kei ]

24.

X x

[ eks ]

12.

L l

[ el ]

25.

Y y

[ wai ]

13.

M m

[ em ]

26.

Z z

[ zed ]

anglabecele
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas