Lentelės

Automobilio techninė apžiūra - reikalavimai vairui, stabdžiams, varikliui, dujų įrangai

1 grupė. Įrengimas ir identifikavimas
 • Techninės apžiūros metu pirmiausia tikrinama, ar transporto priemonės duomenys atitinka įrašus pateikiamuose jos dokumentuose. Atkreipiame dėmesį, kad identifikavimo (kėbulo, rėmo) numeriai turi būti švarūs.
 • Po to tikrinama, ar motorinė transporto priemonė pagal nustatytus reikalavimus pilnai sukomplektuota - ar joje yra pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis sustojimo ženklas.
 • Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti sukomplektuotas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
 • Kai užpakalinis langas yra uždengtas arba užtamsintas, taip pat kai automobilyje įrengtas sukabintuvas, iš abiejų automobilio pusių turi būti įrengti du išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.
 • Tikrinama, ar tvarkingi valstybinio numerio ženklai, garso signalas, saugos diržai.
 • Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės neturi būti su kitų valstybių skiriamaisiais ženklais.
2 grupė. Apšvietimas ir šviesos signalizacija
 • Turi būti gamintojo numatyti bei leistini apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai, jie turi būti tvarkingi (privalo veikti kaip nustatyta gamintojo, sklaidytuvai be didesnių pažeidimų, turi būti neišblukę). Transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skriaus reikalavimus, o artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti pažymėti sertifikavimo ženklais. Jų skaičius ir išdėstymas turi atitikti nustatytus reikalavimus. Prieš atvykdami į techninę apžiūrą, nepamirškite pasitikrinti, ar tinkamai sureguliuoti artimųjų, tolimųjų bei priekiniai rūko žibintai.
3 grupė. Vairavimo sistema Visi vairavimo sistemos elementai turi atitikti gamintojo reikalavimus. Šarnyrinių sujungimų išdilimas neturi viršyti leistinų ribų. Trauklės turi būti nedeformuotos. Vairo reduktorius (vairo mechanizmas) negali turėti didesnio laisvumo, o tepalas neturi prasisunkti. Reikia atkreipti dėmesį, ar ne per didelis vairo veleno elementų laisvumas, ar nesugedęs vairo užraktas. Vairavimo sistemos elementai turi būti patikimai pritvirtinti ir užfiksuoti.
4 grupė. Stabdžiai
 • Stabdžiai yra viena svarbiausių eismo saugumo požiūriu automobilio sistemų, todėl jų tvarkingumui ir patikimumui skiriamas ypatingas dėmesys. Techninės apžiūros metu tikrinama, kaip funkcionuoja stabdžių sistemos ir mechanizmų elementai, ar jie atitinka gamintojo reikalavimus. Vienas pagrindinių įvertinamų parametrų yra stabdymo efektyvumas - transporto priemonės suminės stabdymo jėgos ir jos svorio santykis, išreikštas procentais. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių stabdymo efektyvumas turėtų būti ne mažesnis nei 50 % stabdant darbiniu stabdžiu ir ne mažesnis kaip 16 % stabdant stovėjimo (atsarginiu) stabdžiu. Be to, skirtumas tarp vienos ašies ratų stabdymo jėgos neturėtų būti didesnis nei 30 % stabdant darbiniu stabdžiu ir 70 % stabdant stovėjimo (atsarginiu) stabdžiu. Šis skirtumas vadinamas vienos ašies ratų stabdymo netolygumu.
 • Stabdžių sistemos vamzdeliai turi būti tvarkingi, sandarūs bei pastebimai nepaveikti korozijos, o stabdžių žarnelės nesutrūkinėjusios, gerai pritvirtintos ir užfiksuotos.
 • Apžiūros metu neretai nustatoma, kad virš leistinos ribos sudilę stabdžių diskai. Jei stabdžių diskų nusidėvėjimas iš kiekvieno šono didesnis kaip 1 mm, patariama pakeisti juos naujais. Stabdžių trinkelių antdėklų storis, jei gamintojo nenurodyta kitaip, turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
5 grupė. Ratai
 • Automobilių padangos negali turėti didesnių pažeidimų, taip pat negali būti pažeistas ir pats kordas. Vienas svarbesnių kontroliuojamų parametrų yra padangų protektoriaus rašto gylis, kuris keleivinėms transporto priemonėms, turinčioms ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. - 3,0 mm). Šis reikalavimas taikytinas ir transporto priemonėms, skirtom vežti krovinius, kurių bendroji masė ne daugiau kaip 3,5 t, bei priekaboms, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t.
 • Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo:
  • neliesti kėbulo ar pakabos detalių;
  • neriboti ratų pasukimo kampų;
  • neišsikišti už kėbulo ribų.
 • Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.: M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse, jei galinės ašies ratai nesuporinti, draudžiama kartu naudoti ant priekinės ašies radialines, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalines) padangas.
  • to paties gamintojo;
  • vienodo konstrukcinio tipo;
  • vienodų matmenų;
  • vienodos paskirties;
  • tos pačios keliamosios galios indekso;
  • vienodo leistino greičiau indekso;
  • vienodo protektoriaus rašto.
 • Transporto priemonėse ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais “M+S”, “*” arba užrašu “All seasons”).
 • Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.
 • Automobilio ratlankiai turi būti be didesnių pažeidimų, patikimai pritvirtinti ir atitikti padangos matmenis bei gamintojo reikalavimus.
6 grupė. Važiuoklė ir kėbulas
 • Neturi būti akivaizdžių kėbulo pažeidimų - įtrūkimų, lūžimų, deformacijų ar didesnių korozijos židinių. Draudžiama transporto priemones dažyti tokiu spalvų deriniu, kokiu dažomos operatyvinių tarnybų transporto priemonės ir naudoti jų atributiką.
 • Pakabos elementai turi būti nepažeisti ir jų išdilimas neturi viršyti leistinų normų. Techninės apžiūros metu neretai nustatoma, kad išklibę pakabos šarnyrai, sudilusios stabilizatoriaus įvorės, nesandarūs amortizatoriai ar per didelis ratų guolių laisvumas.
 • Būtina naudoti tik sertifikuotus sukabintuvus, o svarbiausių jų elementų išdilimas neturi viršyti nustatytų reikalavimų.
 • Leidžiama naudoti tik gamintojo numatytus stiklus.
 • Draudžiama tamsinti priekinį ir priekinius šoninius stiklus (gamintojo numatytų sertifikuotų tonuotų stiklų šviesos laidumas turi būti priekinio stiklo ne mažesnis kaip 75 %, o priekinių šoninių stiklų - 70 %). Lengvuosiuose automobiliuose leidžiama papildomai tamsinti priekinio stiklo viršutinę dalį (ne plačiau kaip 15 cm). Neturi būti stiklų defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią.
 • Draudžiama naudoti priekinio stiklo valytuvus, skirtus kelių transporto priemonių vairavimui kaire kelio puse, išskyrus transporto priemones, kurios buvo Lietuvoje įregistruotos iki 1993 m. gegužės 1 d., ir specialios paskirties transporto priemones.
7 grupė. Variklis Išmetimo sistemos konstrukcijos elementai turi atitikti gamintojo reikalavimus, neturi būti daug paveikti korozijos, išmetamosios dujos neturi skverbtis per sujungimus.

Išmetamųjų dujų teršalų normatyvai:

1) Aut
omobiliams su benzininiais varikliais:
Motorinės transporto priemonės

Anglies monoksidas tūrio proc.

Angliavandeniai ppm**

Pagamintos iki 1986 m. spalio 01 d.

4

1200

Pagamintos po 1986 m. spalio 01 d.

3

600

Turinčios trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas

Esant minimaliam apsisukimų dažniui

0,5

100

Esant gamintojo reglamentuotam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui*

0,3

100

Įregistruotos ar pradėtoms eksploatuoti
po 2002 m. liepos 1 d.


Esant minimaliam apsisukimų dažniui 0,3

100

Esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui 0,2

100

* Varikliui veikiant šiuo režimu, privaloma matuoti lambda (l) vertę, kuri turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo pateiktus reikalavimus.

** Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurių varikliai turi ne daugiau kaip 4 cilindrus - angliavandeniliai (CH ) išmetamosiose dujose neturi viršyti 1200 ppm, nepriklausomai nuo pagaminimo metų. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurių varikliai turi daugiau kaip 4 cilindrus - angliavandeniliai (CH ) išmetamosiose dujose neturi viršyti 3000 ppm, nepriklausomai nuo pagaminimo metų.

2) Automobiliams su dyzeliniu varomais varikliais:
Motorinės transporto priemonės 

Ribinės šviesos absorbcijos koeficiento reikšmės, m-1

Pirmą kartą registruotos nuo
1980-01-01 iki 2008-06-30:


 
variklis be turbopripūtimo

2,5

variklis su turbopripūtimu

3,0

Pirmą kartą registruotos nuo
2008-07-01 iki 2011-12-31


1,5

Pirmą kartą registruotos nuo
2012-01-01 ir “saugioms transporto priemonėms”


neturi viršyti lygio, užrašyto transporto priemonės gamintojo įrengtoje lentelėje*

* jeigu transporto priemonės gamintojo įrengtos lentelės nėra arba jos negalima rasti, reikia vadovautis kitais informacijos šaltiniais, kuriuose pateikiami transporto priemonės tipo patvirtinimo metu nustatyti duomenys.
 • Gamintojo nustatytu periodiškumu turi būti atlikti variklio techniniai aptarnavimai (variklio alyvos, oro filtro, kuro filtro, krumplinio diržo keitimas ir kiti gamintojo numatyti darbai).
 • Eksploatacinių skysčių lygis turi būti normos ribose. Neturi aiškiai prasisunkti variklio alyva, degalai, aušinimo ir kiti eksploataciniai skysčiai.
 • Neturi šviesti įspėjamieji signaliniai įtaisai, įspėjantys apie variklio ar išmetamųjų dujų sistemų gedimą. 
 • Varikliui veikiant minimaliais ir padidintais sūkiais neturi būti girdimi pašaliniai garsai, variklis turi dirbti tolygiai.
 • Turi veikti variklio veleno sūkių ribotuvas.
 • Techninei apžiūrai automobilis turi būti pateiktas su įšildytu varikliu, išvalyta išmetimo sistema (pavažinėkite padidintais sūkiais arba prieš apžiūrą atlikite ne mažiau kaip tris greitėjimo ciklus).
13 grupė. Dujinė įranga
 • Pateikiant automobilį, registruotą Lietuvoje po 2006 m. lapkričio 1 d., su jame įrengta dujine įranga techninei apžiūrai, registracijos liudijimo grafoje “degalai” turi būti įrašas “benzinas/dujos”.
 • Transporto priemonės techninės apžiūros metu turi būti nepasibaigęs baliono patikros terminas.
 • Turi būti sumontuoti visi saugų ir patikimą įrangos eksploatavimą užtikrinantys elementai – įrangos komplektiškumas turi atitikti jos įrengimo metu galiojusius reikalavimus įrangai ir jos įrengimui transporto priemonėje.
 • Automobilyje sumontuota dujų įranga turi būti sandari.
 • Automobilis techninei apžiūrai turi būti pateiktas su užpildytu dujų balionu - dujų kiekio rodiklis turi rodyti ne mažesnį negu 50 % dujų baliono užpildymą, kadangi tik tokiu būdu bus užtikrinamas pakankamas dujų slėgis ir po to galima bus nustatyti dujų nuotekį bei kitų sistemos elementų veikimą.
 • Automobilio dujų baliono identifikacinė lentelė turi būti matomoje vietoje, lentelėje be kitų duomenų turi būti nurodyta baliono kito patikrinimo data, jei baliono identifikavimo lentelėje yra nurodyta tik pagaminimo data, kitas baliono patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo. Tuo atveju, kai baliono techninė būklė patvirtinta įgaliotos institucijos, žymenys apie kitą patikrinimo datą turi būti nurodyti identifikacinėje lentelėje ir patvirtinti patikrinimą atlikusios įmonės išduotu dokumentu. Patikros data turi galioti transporto priemonės techninės apžiūros metu.
 • Automobilio dujų balionas turi būti patikimai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.
 • Automobilyje sumontuoto dujų baliono apatinis žemiausias taškas negali būti žemiau kaip 200 mm, nuo važiuojamosios dalies paviršiaus, dujų balionas negali būti sumontuotas variklio skyriuje.
 • Visi dujų įrangos komponentai turi būti patikimai pritvirtinti ir tinkamai apsaugota nuo pažeidimų, galinčių atsirasti dėl judančių variklio elementų, išorinio poveikio (vanduo purvas), pervežamo krovinio galimo pasislinkimo.
 • Sumontuoti dujų įrangos komponentai negali išsikišti už automobilio gabaritų daugiau kaip 20 mm.
 • Užpildymo blokas turi būti įrengtas automobilio išorėje stacionariai.
 • Automobilio maitinimo dujomis įrangos turi būti sukomplektuota taip, kad būtų užtikrintas patikimas ir saugus įrangos veikimas ir variklis dirbtų maitinamas dujomis.
 • Kai automobilyje įrengta daugiau kaip viena maitinimo sistema, turi veikti visos sistemos, t.y., jei automobilyje įrengtos maitinimo dujomis ir benzinu sistemos, variklis turi dirbti maitinamas ir dujomis ir benzinu.
 • Išmetamųjų dujų teršalų normatyvai yra tokie patys kaip ir benzininiams varikliams (žr. 7 grupę).
* Transporto priemonėse veikianti alternatyvi kuro sistema bus pripažįstama tvarkinga tik tada, kai bus sumontuoti visi dujinės įrangos elementai. Tuo atveju, kai sumontuoti ne visi įrangos elementai, techninės apžiūros metu transporto priemonė bus vertinama kaip su dideliu trūkumu.
Kodas

Dujų įrangos sandarumas

1305

Techniniai reikalavimai


Neturi būti dujų nuotėkio iš dujinės įrangos elementų arba per jų sujungimus.

Kontrolė atliekama tikrinant ir/arba apžiūrint, naudojantis prietaisu dujų nuotėkiui nustatyti.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

yra dujų nuotėkisX         

Kodas

Anglies monoksido (CO) kiekis (benzininis variklis)

1306

Techniniai reikalavimai1. Anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint gamintojo duomenų, anglies monoksido kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 4 % automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. gruodžio 31 d.;

2.2. 3 % automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d.;

2.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

2.3.1. 0,5 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.3.2. 0,3 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui.

2.4. automobiliams, įregistruotiems ar pradėtiems eksploatuoti po 2002 m. liepos 1 d.:

2.4.1. 0,3 % esant minimaliam apsisukimų dažniui;

2.4.2. 0,2 % esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1, apsisukimų dažniui;

3. Varikliui veikiant 2.3.2 ir 2.4.2 punktuose nurodytu režimu, privalomas lambda (La) vertės matavimas turi būti 1 ± 0,03 arba atitikti gamintojo nurodytą.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka transporto priemonės gamintojo ar nurodytų reikalavimųX         

Kodas

Angliavandenilių (CH) kiekis (benzininis variklis)

1307

Techniniai reikalavimai


1. Angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

1.1. 1200 ppm automobiliams, pagamintiems iki 1986 m. sausio 31 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.2. 600 ppm automobiliams, pagamintiems nuo 1987 m. sausio 1 d., išskyrus nurodytus 2 punkte;

1.3. automobiliams, turintiems trijų komponentų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemas:

1.3.1. 100 ppm esant minimaliam apsisukimų dažniui;

1.3.2. 100 ppm esant gamintojo nurodytam, tačiau ne mažesniam kaip 2000 min-1 apsisukimų dažniui.

2. Krovininių automobilių ir autobusų, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, angliavandenilių kiekis neturi būti didesnis negu:

2.1. 1200 ppm 4 ir mažiau cilindrų varikliuose;

2.2. 3000 ppm didesniuose kaip 4 cilindrų varikliuose.

Kontrolė atliekama bandant pagal LAND 14-2000 reikalavimus.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nurodytų reikalavimųXdelfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas