Lentelės

Apšvietimas -apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės

 Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasėsPatalpos, darbo ar veiklos tipas                                           Apšvietos ribinės vertės, lx                            
Apšvietos kokybės


                                                                                                                                                                                    Klasės
Bendros patalpos

Judėjimo keliai, koridoriai                                                              50 - 100 - 150                                                         D - E

Laiptai, eskalatoriai                                                                      100 - 150 - 200                                                       C - D

Drabužinės, tualetai                                                                     100 - 150 - 200                                                       C - D

Sandėliai ir saugyklos                                                                  100 - 150 - 200                                                       D - E

Surinkimo darbų dirbtuvės

Grubus darbas, sunkių mechanizmų surinkimas                         200 - 300 - 500                                                       C - D

Vidutiniškai tikslus darbas, variklių ir kėbulų surinkimas              300 - 500 - 750                                                       B - C

Tikslūs darbai, elektronikos ir prietaisų surinkimas                      500 - 750 - 1000                                                     A - B

Labai tikslūs darbai, įrankių surinkimas                                        1000 - 1500 - 2000                                                 A - B

Chemijos pramonė

Automatiniai procesai                                                                  50 - 100 - 150                                                         D - E

Gamybos įrengimai, nereikalaujantys nuolatinės priežiūros        100 - 150 - 200                                                       C - D

Bendros gamybos patalpos                                                         200 - 300 - 500                                                       C - D

Pultinės, laboratorijos                                                                   300 - 500 - 750                                                       C - D

Vaistų gamyba                                                                             300 - 500 - 750                                                       C - D

Tikrinimas                                                                                     500 - 750 - 1000                                                     A - B

Spalvų derinimas                                                                         750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Padangų gamyba                                                                         300 - 500 - 750                                                       C - D

Siuvimo įmonės

Siuvimas                                                                                      500 - 750 - 1000                                                     A - B

Tikrinimas                                                                                     750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Lyginimas                                                                                     300 - 500 - 750                                                       A - B

Elektros pramonė

Kabelių gamyba                                                                           200 - 300 - 500                                                       B - C

Telefono aparatų surinkimas                                                       300 - 500 - 750                                                       A - B

Apvijų vijimas                                                                               500 - 750 - 1000                                                     A - B

Radijo ir televizorių surinkimas                                                     750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Labai tikslus dalių, elektronikos komponentų surinkimas             1000 - 1500 - 2000                                                 A - B

Maisto pramonė

Bendros darbo patalpos                                                              200 - 300 - 500                                                       C - D

Automatiniai procesai                                                                  150 - 200 - 300                                                       D - E

Rankinis apdirbimas, tikrinimas                                                    300 - 500 - 750                                                       A - B

Liejyklos

Liejimo barai                                                                                 150 - 200 - 300                                                       D - E

Grubus liejimas, grubių formų gamyba                                        200 - 300 - 500                                                       C - D

Tikslus liejimas, formų gamyba, tikrinimas                                    300 - 500 - 750                                                       A - B

Stiklo ir keramikos gamyba

Krosnių patalpos                                                                          100 - 150 - 200                                                       D - E

Maišymo, formavimo, liejimo, išdeginimo patalpos                       200 - 300 - 500                                                       C - D

Užbaigimas, emaliavimas, glazūravimas                                      300 - 500 - 750                                                       B - C

Spalvinimas, dekoravimas                                                           500 - 750 - 1000                                                     A - B

Šlifavimas, linzių ir krištolo dirbiniai, tikslūs darbai                       750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Ketaus ir plieno darbai

Produktų, kuriems nereikia rankų darbo, gamyba                        50 - 100 - 150                                                         D - E

Produktų, kuriems reikia epizodinės priežiūros, gamyba             100 - 150 - 200                                                       D - E

Nuolatinės darbo vietos gamybos patalpose                               200 - 300 - 500                                                       D - E

Valdymo pultai ir tikrinimas                                                           300 - 500 - 750                                                       A - B

Odos ir avalynės pramonė

Bendros darbo patalpos, paruošų gamyba                                 200 - 300 - 500                                                       B - C

Presavimas, pjovimas, avalynės siuvimas                                  500 - 750 - 1000                                                     A - B

Rūšiavimas, defektų šalinimas, kokybės kontrolė                        750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Mechaninės dirbtuvės

Bendras darbas                                                                           150 - 200 - 300                                                       D - E

Grubus rankinis ir mašininis darbas, suvirinimas                        200 - 300 - 500                                                       C - D

Vidutiniškai tikslus rankinis ir mašininis darbas, paprastos         300 - 500 - 750                                                       B - C

automatinės staklės

Tikslus rankinis ir mašininis darbas, tikslios automatinės            500 - 750 - 1000                                                     A - B

staklės, tikrinimas ir bandymas

Labai tikslus darbas, sudėtingų smulkių detalių matavimas         1000 - 1500 - 2000                                                 A - B

ir tikrinimas

Dažymo patalpos ir purškimo kabinos

Panardinimas ir stambių detalių rupus purškimas                        200 - 300 - 500                                                       D - E

Paprastas dažymas, purškimas ir dailinimas                               300 - 500 - 750                                                       C - D

Tikslus dažymas, purškimas ir dailinimas                                    500 - 750 - 1000                                                     A - B

Retušavimas ir suderinimas                                                         750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Popieriaus gamyba

Popieriaus ir kartono gamyba                                                      200 - 300 - 500                                                       C - D

Automatiniai procesai                                                                  150 - 200 - 300                                                       D - E

Tikrinimas, rūšiavimas                                                                  300 - 500 - 750                                                       A - B

Spaustuvės ir knygrišyklos

Spausdinimo mašinų patalpa                                                       300 - 500 - 750                                                       C - D

Komponavimo kambariai, bandomasis skaitymas                        500 - 750 - 1000                                                     A - B

Tikslus tikrinimas, retušavimas, graviravimas                              750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Spalvų reprodukcija ir spausdinimas                                           1000 - 1500 - 2000                                                 A - B

Plieno ir vario graviravimas                                                          1500 - 2000 - 3000                                                 A - B

Knygų įrišimas                                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

Apipavidalinimas, papuošimas reljefu                                          500 - 750 - 1000                                                     A - B

Tekstilės pramonė

Pakų ardymas, sklaidymas, žaliavos šukavimas                         200 - 300 - 500                                                       D - E

Verpimas, sukimas, vijimas į rites, derinimas, dažymas              300 - 500 - 750                                                       C - D

Rūšiavimas, verpimas (labai svarbus), susukimas, audimas      500 - 750 - 1000                                                     A - B

Siuvimas, mazgų rišimas, tikrinimas                                             750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Medienos ir baldų pramonė

Medienos pjovimas                                                                      150 - 200 - 300                                                       D - E

Grubus darbas, surinkimas                                                         200 - 300 - 500                                                       C - D

Medienos mechaninis apdirbimas                                                300 - 500 - 750                                                       B - C

Dailinimas, galutinis tikrinimas                                                      500 - 750 - 1000                                                     A - B

Įstaigos

Bendros patalpos, spausdinimo, darbo su kompiuteriu               300 - 500 - 750                                                       A - B

Didelės kabinetinės patalpos                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B

Braižymo patalpos                                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B

Konferencijų patalpos                                                                  300 - 500 - 750                                                       A - B

Ligoninės

Palatos

      bendras apšvietimas                                                             50 - 100 - 150                                                         A - B

      ligonių apžiūrėjimas                                                               200 - 300 - 500                                                       A - B

      skaitymas                                                                              300 - 500 - 750                                                       A - B

      judėjimas naktį                                                                       3 - 5 - 10                                                                 A - B

Kabinetai

      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

      vietinis tikrinimas                                                                    750 - 1000 - 1500                                                   A - B

Intensyvi terapija

      lovos galvugalis                                                                     30 - 50 - 100                                                           A - B

      ligonio apžiūrėjimas                                                               200 - 300 - 500                                                       A - B

Seselių postas                                                                             200 - 300 - 500                                                       A - B

Operacinės

      bendras apšvietimas                                                             500 - 750 - 1000                                                     A - B

      vietinis (operacinis stalas)                                                    10000 - 30000 - 100000                                         A - B

Lavoninė, autopsijos kambariai

      bendras apšvietimas                                                             500 - 750 - 1000                                                     A - B

      vietinis                                                                                   5000 - 10000 - 15000                                             A - B

Laboratorijos ir vaistinės

      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

      vietinis                                                                                   500 - 750 - 1000                                                     A - B

Konsultacijų kabinetai

      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

      vietinis                                                                                   500 - 750 - 1000                                                     A - B

Parduotuvės ir sandėliai

Bendras parduotuvių apšvietimas

      dideli verslo prekybos centrai                                               500 - 750                                                                B - C

      kitos parduotuvės                                                                  300 - 500                                                                B - C

      prekybos centrai                                                                   500 - 750                                                                B - C

Mokyklos

Klasės

      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

      lenta                                                                                       300 - 500 - 750                                                       A - B

      braižyklos                                                                              500 - 750 - 1000                                                     A - B

Auditorijos

      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B

      lenta                                                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B

      demonstravimo vietos                                                           500 - 750 - 1000                                                     A - B

Laboratorijos                                                                                300 - 500 - 750                                                       A - B

Dailės kabinetai                                                                            300 - 500 - 750                                                       A - B

Dirbtuvės                                                                                     300 - 500 - 750                                                       B - C

Susirinkimų salės                                                                         150 - 200 - 300                                                       C - D

Apšvietos kokybės klasės pagal darbų pobūdį

Kokybės klasė

Darbo pobūdis

A - labai aukšta kokybė

Labai tikslūs regos darbai

B - aukšta kokybė

Tikslūs regos darbai

C - vidutinė kokybė

Vidutiniškai tikslūs regos darbai

D - žema kokybė

Nelabai tikslūs regos darbai

E - labai žema kokybė

Patalpos su nenuolatinėmis darbo vietomis ir netiksliais regos darbaisdelfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas