Pieno kainos dedamosios dalys

Galutinės pieno kainos dedamosios dalys

1. Pieno gamintojų gaunama vertė už konkretų produktą apskaičiuota pagal formulę:
WPG = ŽK + IK × PPK + TI × NPK; čia WPG – pieno gamintojų gaunama vertė, ŽK – pieno žaliavos kaina produktui pagaminti, IK – išmokos už kvotinį pieną, perskaičiuotos pagal naudojamos žaliavos riebumą, 1 kg pieno, PPK – panaudotos pieno žaliavos kiekis, apskaičiuojamas kaip pieno žaliavos produktui pagaminti kainos ir tos žaliavos 1 kg kainos santykis, TI – tiesioginės išmokos už augalų plotus 1 kg natūralaus pieno, NPK – panaudoto natūralaus pieno kiekis, apskaičiuojamas kaip pieno žaliavos produktui pagaminti kainos ir natūralaus pieno 1 kg kainos santykis.

2. Pieno perdirbėjų gaunama vertė už konkretų produktą apskaičiuota pagal formulę:
WPP = ĮK – ŽK – NMP × ĮK;  čia WPP – pieno perdirbėjų gaunama vertė, ĮK – produkto įmonės kaina, ŽK – pieno žaliavos kaina produktui pagaminti, NMP – prekybininkams sumokama nuolaidų ir marketinginių paslaugų vertė 1-am parduotos produkcijos eurui.

3. Prekybininkų gaunama vertė už konkretų produktą apskaičiuota pagal formulę:
WPr = MK – MK × 0,1525 – ĮK + NMP × ĮK;
 
čia WPr – prekybininkų gaunama vertė, MK – mažmeninė produkto kaina, ĮK – produkto įmonės kaina, NMP – prekybininkams sumokama nuolaidų ir marketinginių paslaugų vertė 1-am parduotos produkcijos €.

Skaičiuojant verčių struktūrą, galutine produkto verte imama ne mažmeninė kaina, o tiek, kiek ji kainuoja visuomenei, nes visuomenė iš biudžeto primoka pieno gamintojams tiesioginių išmokų pavidalu.

4. Tad galutinė produkto vertė apskaičiuota pagal formulę:
WG = MK + IK × PPK + TI × NPK; čia WG –galutinė produkto vertė, IK – išmokos už kvotinį pieną, perskaičiuotos pagal naudojamos žaliavos riebumą, 1 kg pieno, PPK – panaudotos pieno žaliavos kiekis, TI – tiesioginės išmokos už augalų plotus 1 kg natūralaus pieno, NPK – panaudoto natūralaus pieno kiekis.

pienkaina
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas