Šilumos perdavimo koeficientas ir visuminė šiluminė varža

Atitvarų visuminė šiluminė varža Rt [m² · K / W] skaičiuojama pagal šią formulę:

Rt = Rsi + Rse + Rs, kur:

Rs - atitvaros sluoksnių suminė varža [m² · K / W]
Rsi - atitvaros vidaus paviršiaus šiluminė varža [m² · K / W]
Rse - atitvaros išorės paviršiaus šiluminė varža [m² · K / W]

Šilumos srauto kryptis:
                                    Horizontali             Aukštyn              Žemyn
Rsi [m² · K / W]                  0,13                   0,10                0,17
Rse [m² · K / W]                 0,04                   0,04                0,04

 Pastabos:

• pertvarų, skiriančių dvi patalpas su skirtingomis oro temperatūromis, suminė abiejų paviršių šiluminė
 varža Rsi + Rse prilyginama 0,25 [m² · K / W]

• horizontaliuoju srautu vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria
daugiau kaip ± 30 °C

Jei projektuojant atitvaras norima tiksliau įvertinti išorės paviršiaus šiluminę varžą, reikia atsižvelgti į vėjo įtaką:

 Vėjo greitis [m / s]              1          2          3         4           5            7           10
Rse [m² · K / W]               0,08      0,06     0,05    0,04     0,04      0,03       0,02

 Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė varža Rs [m² · K / W] skaičiuojama pagal formulę:

Rs = R1 + R2 + ... + Rn, kur:

R1, ..., Rn - atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos

Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža:

R = d / lds, kur:

d - sluoksnio storis [m]
lds - projektinis medžiagos sluoksnio šilumos laidumo koeficientas [W / (m · K)]          
     
Lentelė
- šilumos  laidumo koeficientai


Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U [W / (m² · K)] nustatomas taip:

U = 1 / Rt + DUfn, kur:

Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža [m² · K / W]
DUfn - šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl šilumos nutekėjimo per metalines jungtis [W / (m² · K)]

Pavyzdys

Išorinė siena:
Fizika

1. Apdailinių plytų mūras
r1 = 1600 kg / m³
l1 = 0.64 W / m · K
d1 = 0.12 m
2. Ekovata
r2 = 65 kg / m³
l2 = 0.05 W / m · K
d2 = 0.13 m
3. Skylėtų molio plytų mūras         
r3 = 1600 kg / m³
l3 = 0.64 W / m · K
d3 = 0.25 m
4. Tinkas
r4 = 1700 kg / m³
l4 = 0.87 W / m · K
d4 = 0.02 m

Atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos:

R1 = d1 / l1 = 0.12 / 0.64 = 0.19 m² · K / W
R2 = d2 / l2 = 0.13 / 0.05 = 2.60 m² · K / W
R3 = d3 / l3 = 0.25 / 0.64 = 0.39 m² · K / W
R4 = d4 / l4 = 0.02 / 0.87 = 0.02 m² · K / W

Atitvaros sluoksnių suminė varža:
Rs = 0.19 + 2.60 + 0.39 + 0.02 = 3.20 m² · K / W

Kadangi šiuo atveju atitvara yra siena, tai šilumos srauto kryptis yra horizontali:
Rsi = 0.13 m² · K / W
Rse = 0.04 m² · K / W

Atitvaros visuminė šiluminė varža Rt:
Rt = Rsi + Rse + Rs = 0.13 + 0.04 + 3.20 = 3.37 m² · K / W

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas:
Ut = 1 / Rt = 1 / 3.37 = 0.29 W / (m² · K)
(kadangi šiuo atveju konstrukcijoje metalinių jungčių nėra, DUfn pataisa neįvertinama)

Informacijos šaltinis - www.elstava.lt

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas