Elektra

Elektros srovės stiprumas:  

I=∆q/∆t

I - elektros srovės stiprumas
∆q - elektros krūvis
∆t - laikas

 Elektros srovės tankis:

 Fizika
j - elektros srovės tankis
I - elektros srovės stiprumass
S - laidininko skerspjūvio plotas
e - elementarus elektros krūvis: |e| = 1,6 ∙ 10-19 C
n0 - elektronų koncentracija
v - elektronų dreifo greitis

Laidininko varža:

Fizika
R - laidininko varža
ℓ - laidininko ilgis
S - laidininko skerspjūvio plotas
ρ - savitoji laidininko varža

Omo dėsnis grandinės daliai:

Fizika
I - elektros srovės stiprumas
U - įtampa tarp grandinės galų
R - laidininko varža

 Elektrovaros jėga:

Fizika

ε - šaltinio evj
A - pašalinių jėgų atliktas darbas
q - elektros krūvis

 Savitoji laidininko varža:

ρ = ρ0 (1 + αt)
ρ - savitoji toC temperatūros laidininko varža
ρ0 - savitoji 0oC temperatūros laidininko varža
α - temperatūrinis varžos koeficientas

Lygiagrečiai sujungtų rezistorių varža:

Fizika
R - lygiagrečiai sujungtų n rezistorių bendra varža
Ri - pavienio rezistoriaus varža

Nuosekliai sujungtų rezistorių varža:

Fizika
R - nuosekliai sujungtų n rezistorių bendra varža
Ri - pavienio rezistoriaus varža

Nuosekliai sujungtų elektros šaltinių srovės stiprumas:

 Fizika
I - srovės stipris grandinėje su nuosekliai sujungtais n vienodais srovės šaltiniais
n - elektros šaltinių skaičius
ε - vieno srovės šaltinio elektrovara
r - srovės šaltinio vidinė varža

 Omo dėsnis uždarai grandinei:

Fizika
I - uždara grandine tekančios elektros srovės stipris
ε - srovės šaltinio evj
R - išorinė varža
r - srovės šaltinio vidinė varža

Trumpojo jungimo srovė:

Fizika
i - trumpojo jungimo srovė
ε - šaltinio evj
r - vidinė varža

 Lygiagrečiai sujungtų elektros šaltinių srovės stiprumas:

Fizika
I - srovės stipris grandinėje su lygiagrečiai sujungtais n vienodais srovės šaltiniais
n - elektros šaltinių skaičius
ε - vieno srovės šaltinio elektrovara
r - srovės šaltinio vidinė varža

Džaulio - Lenco dėsnis:

Q = I2Rt

Q - šilumos kiekis, išsiskiriantis laidininke
I - elektros srovės stipris
R - laidininko varža
t - srovės tekėjimo laikas

Elektros srovės darbas:

Fizika
A - elektros srovės darbas
q - elektros krūvis
U - įtampa
I - elektros srovės stipris
t - krūvio pernešimo laikas
R - laidininko varža

 Elektros srovės pilnutinė galia uždaroje grandinėje:

Fizika

P - elektros srovės galia
I - elektros srovės stiprumas
ε - šaltinio evj
R - varža
r - srovės šaltinio vidinė varža

 Elektros srovės galia grandinės dalyje:

Fizika

P - elektros srovės galia
A - elektros srovės darbas
t - laikas
I - elektros srovės stiprumas
U - įtampa
R - varža

Pirmoji Kirchofo taisyklė:

Fizika
k - mazge susieinančių laidininkų skaičius
Ik - laidininkais tekančios srovės

 Naudingumo koeficientas
(uždarai grandinei):

Fizika
η - uždarosios grandinės naudingumo koeficientas
U - įtampa
ε - šaltinio evj
R - varža
r - vidinė varža

Antroji Kirchofo taisyklė:

Fizika
Ii - uždaro kontūro atskirų dalių srovės stipriai
Ri - uždaro kontūro atitinkamų dalių varžos
εk - kontūre esančios pašalinės evj
i - duotosios grandinės numeris ir rezistoriaus numeris
k - srovės šaltinio numeris

  Faradėjaus elektrolizės dėsnis:

Fizika
m - išsiskyrusios medžiagos masė
k - medžiagos elektrocheminis ekvivalentas
I - elektros srovės stipris
t - srovės tekėjimo laikas
F - Faradėjaus skaičius: F = 9,65 ∙ 104 C/mol
M - medžiagos molio masė
n - atomų valentingumas

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas