SI pagrindiniai matavimo vienetai

Pavadinimas

Simbolis

Dydis

Pastabos

Metras

m

Ilgis

Kelio ilgis, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.

Kilogramas

kg

Masė

Kilogramo etalonas - 39 mm skersmens ir tokio paties aukščio ritinys, pagamintas iš 90% platinos ir 10% iridžio lydinio. Jį gaminant buvo stengiamasi parinkti masę, lygią vieno litro distiliuoto vandens masei esant 4 ℃ temperatūrai. Vėliau tikslesni matavimai parodė, kad kilogramo etalono masė yra truputį didesnė. Vieno litro vandens masė esant 4 ℃ temperatūrai lygi 0,999973 kg.

Sekundė

s

Laikas

Sekundė lygi trukmei 9 192 631 770 periodų cezio 133Cs atomo spinduliuotės, vykstant elektrono šuoliui tarp dviejų pagrindinės būsenos energijos spektro supersmulkiosios struktūros lygmenų.

Amperas

A

Elektros srovės stipris

Amperas - stipris tokios pastovios elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ir ilgais laidais, esančiais vakuume vieno metro atstumu vienas nuo kito, jų vieno metro ilgio atkarpai tenka 2·10-7 N sąveikos jėga.

Kelvinas

K

Temperatūra

Kelvinas - temperatūra arba jos pokytis, lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. (temperatūra Kelvinais = temperatūra pagal Celsijų + 273,16)

Kandela

cd

Šviesos stipris

Kandela - šviesos stipris šaltinio, kurio monochromatinės 540·1012 hercų spinduliuotės, tenkančios vienam steradianui, galia lygi 1/683 vato.

Molis

mol

Medžiagos kiekis

Molis - medžiagos kiekis, kuriame yra tiek atomų (molekulių, jonų arba kitų medžiagos struktūrinių elementų), kiek yra atomų 0,012 kg anglies izotopo 12C. 1 mol = 6,02·1023 molekulių

Išvestiniai matavimo vienetai

Pavadinimas

Simbolis

Dydis

Ryšys su pagrindiniais vienetais

Radianas

rad

Kampas

bedimensis

Steradianas

sr

Erdvinis kampas

bedimensis

Hercas

Hz

Dažnis

s-1

Niutonas

N

Jėga

m·kg·s-2

Paskalis

Pa

Slėgis

m-1·kg·s-2

Džaulis

J

Darbas, energija, šilumos kiekis

m²·kg·s-2

Vatas

W

Galia, spinduliuotės srautas

m²∙kg∙s-3

Kulonas

C

Elektros krūvis

s·A

Voltas

V

Elektrinė įtampa, potencialų skirtumas, elektrovara

m²·kg·s-3·A-1

Faradas

F

Elektrinė talpa

m-2·kg-1·s4·A²

Omas

Ω

Elektrinė varža, impedansas

m²·kg·s-3·A-2

Simensas

S

Elektrinis laidis

m-2∙kg-1∙s³∙A²

Vėberis

Wb

Magnetinis srautas

m²·kg·s-2·A-1

Tesla

T

Magnetinė indukcija

kg·s-2·A-1

Henris

H

Induktyvumas

m-2·kg·s-2·A-2

Celsijaus laipsnis

°C

Temperatūra

K

Liumenas

lm

Šviesos srautas

cd

Liuksas

lx

Apšviestumas

m-2·cd

Bekerelis

Bq

Radioaktyvumas (skilimai per vinetinį laiką)

s-2

Grėjus

Gy

Sugertoji dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės)

m²∙s-2

Sivertas

Sv

Lygiavertė dozė (jonizuojančiosios spinduliuotės)

m²∙s-2

Katalas

kat

Katalizės aktyvumas

s-1∙mol

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas