Bazinio pieno kiekio skaičiavimas

Bazinė pieno riebalų (R) kiekio norma – 3,4%, baltymų (B) – 3,0%.

BAZINIO KIEKIO APSKAIČIAVIMO FORMULĖ:

kp = 1 + (Rf-Rb) x k1 + (Bf-Bb) x k2

kur: kp - žalio pieno kiekio perskaičiavimo į bazinį koeficientas;
Rf - superkamo pieno riebumas, %;
Rb - bazinis pieno riebumas, % (3,4);
Bf - superkamo pieno baltymingumas, %;
Bb - bazinis pieno baltymingumas, % (3,0);
k1 - koef., rodantis, kiek pasikeičia kiekis, pakitus riebumui 1 procentu(0,178);
k2 - koef., rodantis, kiek pasikeičia kiekis, pakitus baltymingumui 1 procentu(0,267).
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas