Nedarbo lygis, bedarbystė

Nedarbo lygis - www.de2.lt
Nedarbo lygis yra procentinė išraiška santykio asmenų, galinčių ir norinčių dirbti, tačiau neturinčių tinkamo darbo, su visais darbingais gyventojais, t.y. darbo jėga.
Nedarbo lygis parodo, koks yra bedarbių procentas visos darbo jėgos požiūriu. Padėtį, kai nedarbo lygis sudaro 4 – 5 proc., ekonomistai laiko visišku užimtumu.
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas