Trečio-dešimto laipsnio šaknų lentelė

Šaknų lentelė

Trečio laipsnio šaknis (3)

Septinto laipsnio šaknis (7)

Ketvirto laipsnio šaknis (4)

Aštunto laipsnio šaknis (8)

Penkto laipsnio šaknis (5)

Devinto laipsnio šaknis (9)

Šešto laipsnio šaknis (6)

Dešimto laipsnio šaknis (10)