Trigonometrinis ratas

Trigonometrinis ratas - sinusas, kosinusas
trigonometrinis ratas - www.de2.lt