Skysčių tankis

Skysčių tankis

Medžiaga

ρ · 10 -3 kg / m 3 esant temperatūrai, ° C
0 10 20 30 40 50 60
Amilo spiritas

0,8681

-

0,8508

0,8421

-

-

-

Anilinas

1,0390

1,0303

1,0218

1,0131

1,0045

0,9958

0,9872

Acetonas

0,8125

0,8014

0,7905

0,7793

0,7682

0,7560

0,7496

Acetonitrilas

0,8035

0,7926

0,7822

0,7713

-

-

-

Acetofenonas

-

1,0364

1,0278

1,0194

1,0106

1,0021

0,9757

Benzilo alkoholis

1,0608

1,0532

2,0454

1,0376

1,0297

1,0219

-

Benzolas

0,9001

0,8895

0,8790

0,8685

0,8576

0,8466

0,8357

Bromobenzenas

1,5218

1,5083

1,4948

1,4815

1,4682

1,4546

1,4411

1-butanolio

0,8246

0,8171

0,8086

0,8020

-

-

-

2-butanolio

-

-

0,8027

-

-

-

-

Vanduo

0.9999

0,9997

0,9982

0,9956

0,9922

0,9880

0,9832

Heksanas

0,6769

0,6684

0,6595

0,6505

0,6412

0,6318

0,6221

Heptanas

0,7005

0,6920

0,6836

0,6751

0,6665

0,6579

0,6491

Glicerinas

1,2674

1,2642

1,2594

1,2547

1,2500

1,2438

1,2376

1,4-Dioksane

-

-

1,0338

-

-

-

-

Dietileteris

0,7362

0,7248

0,7135

0,7019

0,6894

0,6764

0,6658

o-ksilenas

0,8969

0,8886

0,8802

0,8719

0,8634

0,8549

0,8464

m-ksilenas

0,8811

0,8726

0,8642

0,8556

0,8470

0,8384

0,8297

p-ksilenas

-

-

0,8610

0,8525

0,8437

0,8350

0,8262

Metanolis

0,8100

0,8008

0,7915

0,7825

0,7740

0,7650

0,7555

Metilas

0,9593

0,946

0,9338

0,920

0,9075

0,8939

0,8800

Metilformiatas

1,0032

0,9886

0,9742

0,9598

0,945 

0,9294

0,913

Skruzdžių rūgštis

-

-

1,2196

-

-

-

-

Nitrobenzenas

1,2231

1,2131

1,2033

1,1936

1,1837

1,1740

1,1638

Nitrometane

-

-

1,1382

-

-

-

-

Oktanas

0,7185

0,7102

0,7022

0,6942

0,6860

0,6778

0,6694

Pentanas

0,6455

0,6360

0,6262

0,6163

0,6062

0,5957

0,5850

Piridinas

1,0030

0,9935

0,9820

0,9729

0,9629

0,9526

0,9424

1-propanolis

0,8193

0,811

0,8040

0,797

0,7875

0,780

0,7700

2-propanolis

-

-

0,7851

-

-

-

-

Propiono rūgštis

-

-

0992

-

-

-

-

Sieros vandenilis

1,2927

1,2778

1,2632

1,2482

-

-

-

Tetrachlormetanas

1,6326

1,6135

1,5940

1,5748

1,5557

1,5361

1,5165

Tiofenas

-

-

1,0647

1,0524

-

-

-

Toluenas

0,8855

0,8782

0,8670

0,8580

0,8483

0,8388

0,8293

Trichlormetanas (chloroformas)

1,5264

1,5077

1,4890

1,4706

1,4509

1,4334

1,4114

Acto rūgštis

1,0697

1,0593

1,0491

1,0392

1,0282

1,0175

1,0060

Acetaldehidas

-

-

0783

-

-

-

-

Acto rūgšties anhidridas

1,1053

1,0930

1,0810

1,0690

1,0567

1,0443

-

Fenilhidrazinas

-

-

1,0981

1,0899

1,0817

1 0737

1,0653

Feniletilenas (stireno)

-

-

0,9060

-

-

-

-

Fenolis

-

-

-

-

1,0570 *

-

-

Formamidas

-

-

1,1334

-

-

-Fluoro trichlorometanas (freono-11)

1,5342

-

1,4870

1462

-

-

-

Chlorbenzenas

1,1279

1,1171

1,1062

1,0954

1084

1,0742

1,0636

Cikloheksanas

-

0,7879

0,7786

0,7691

0,7596

0,7499

0,7401

Etileno glikolis

-

-

1,1130

-

-

-

-

Etanolis

0,8062

0,7979

0,7893

0,7810

0,7722

0,7632

0,7541


SKYSCIU TANKIS

Skysciu  tankis svoris - www.de2.lt


delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas