Supaprastintos elektros formulės. Varža, srovė, dažnis

Vertė Supaprastinta formulė Matavimo vnt.
Varinio laido pakeitimas aliuminiu Sal≈ 1,65·Svar
 • Sal, Svar - skerspjūvis, mm2
Laido skerspjūvis S ≈ 0,785·d2
 • S - skerspjūvis, mm2
 • d - diametras, mm
Asinchroninio variklio sukimosi dažnis, aps/min
n =   60f   (1 − S) ≈   3000
 p   p
 • f = 50 Hz - srovės dažnis
 • p - polių skaičius
 • S - slydimas
Variklio nominali srovė, A

  Variklio nominali srovė  (esant Un=380 V) Apytikriai lygi dvigubai galiai  
In Pn103  ≈ 2Pn
√3 Uncosφnηn

Pn- variklio nominali galia, Kw

 • Un = 380 V - tinklo nominali įtampa
 • cosφn = 0,85 - vidutinis variklio galios koef.
 • ηn = 0,9 - vidutinis       variklio NVK
Apkrovos srovė, А
(trifazio tinklo, nuo šildytuvų ir kaitrinių lempų)
In ≈ 1,5Pn
 • kada cosφn = ηn = 1
Apkrovos srovė, А
(vienfazio tinklo, nuo šildytuvų ir kaitrinių lempų)
In Pn103  ≈ 4,5Pn
220 
 • Un= 220 V
Varinio laido lydymosi srovė, A Ilyd ≈ 80 √d3
 • d - varinio laido      diametras, mm
Varinio laido varža 1 km ilgio, priklausomai nuo temperatūros
r ≈  18 ± 0,08t
S 
 • S - skerspjūvis, mm2
 • t - temperatūra, °C
Aliuminio laido varža 1 km ilgio, priklausomai nuo temperatūros
r ≈  29,0 ± 0,12t
S 
Priklausomybė nuo kintamosios srovės grandinėje esant 50 Hz dažniui T = 2π / ω = 1/50 = 0,02
ω = 2πf = 2π50 = 314
 • T - srovės pokytis, s
 • ω - kampinis dažnis, rad/s
 • f = 50 Hz - srovės dažnis, Hz
 • π≈ 3,14.
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas