Premijavimas


Vienas iš populiariausių premijavimo būdų - metinis premijavimas. Taip pat naudojamas pelno padalinimas viršijus užsibrėžtą planą. Bet yra ir kitų premijavimo - skatinimo būdų, kurie turi savų privalumų ir trūkumų.
Metinis premijavimas būna tik vieną kartą ir labai sunku jo sulaukti. Darbuotojus sunku, tokia premijos rūšimi motyvuoti, kadangi  atrodo, jog premijos laikas niekada neateis.
Premijavimas pagal viršytą įmonės pelną labai priklauso nuo daugelio faktorių ir darbuotojams kaip skatinimo priemonė nėra patrauklus. Išskyrus atvejus kai įmonė yra inovatyvi ir nuolat auganti, bei turi senas tokio premijavimo tradicijas. Šio premijavimo privalumas, kad sutampa darbuotojų ir įmonės valdytojų interesai, t.y kuo didesnio pelno siekimas.
Geriau vengti skatinimo atlyginimo dalimi, kai mokamas minimalus atlyginimas, o vėlesnis atlygis priklauso nuo darbuotojo rezultatų. Darbutojui tai dažnai atrodo kaip bausmė ir bet kokiomis priemonėmis jis nori pasiekti gerų rezultatų, todėl būna pamirštamos kokybės ir etikos normos. Tai įmonei ateityje gali daryti labai didelių nuostolių .
Geriausios premijavimo formos, kai darbuotojai tiksliai žino už kokius rezultatus jie gaus premiją ir kokiu būdu. Gerai kai premijų galima tikėtis dažniaunei tris, penkis kartus per metus. Taip galima pasiekti, kad ir įmonės darbuotojai pradėtų sveiką konkurenciją tarpusavyje dėl gerų rezultatų, ištisus metus išlaikoma motyvacija.
Nereikia pamiršti ir fakto, kad darbuotojai yra skirtingi. Reikia atsižvelgti į jų poreikius. Gali būti, kad vienas nori tik pinigų, kitas papildomų atostogų. Vienas nori gauti didelę premiją kartą per metus, o kitas tankiai po truputį.
Norint įmonės savininkui pasiekti gerų įmonės rezultatų, vertėtų išsiaiškinti specifinius darbuotojų norus. Pasirinkti tinkantį vieną ar kelis premijos taikymo būdus. Apgalvoti kiek ilgai, už kokius darbus bus skiriamos premijos ir kiek tai įmonei kainuos. Įmonės reputacijai pakenktų pažadėtų premijų neskyrimas ar sąlygų pakeitimas atėjus jų įvykdymo terminui.
Galimas darbuotojų nepasitenkinimas  jei premijos keliems metams būna panaikinamos. Tokiu atveju, reikia darbuotojams išsamiai paaiškinti panaikinimo priežastis.
Blogesnių rezutatū galima sulaukti kai premija skiriama didesnei kolektyvo daliai. Ypač kai vienų darbuotojų rezultatus (darbą) galima įvertinti skaičiais ar kitais būdais, o likusieji atlieka protinį ar organizacinį darbą. Tokiose grupėse gali kilti tarpusavio nesutarimų, diskusijų ar visi verti gauti po lygią premijos dalį.


 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas