FEDRUVA


Žiūrėta: 6297
Statyba/namams

aprašymas :

Įmonė įsteigta 1995 metais, specializacija: antipirenų, dažų gamyba ir medinių , metalinių konstrukcijų padengimas specialiomis dangomis, apsaugančiomis konstrukcijas nuo ugnies.
Pirmi Lietuvoje standartizavom ir pradėjom gaminti priešgaisrinius besipučiančius dažus medienai, antipirenus audiniui ir medienai.
Pirmi panaudojom medinių paviršių padengimą bespalviais priešgaisriniais dažais mokyklos, vaikų darželiai Panevėžyje ir Rokiškyje, bažnyčia Berčiūnuose, vienuolynas ir IKI parduotuvė Panevėžyje ir kituose objektuose.
Vieni iš pirmųjų pradėjome dengti metalines konstrukcijas specialiomis dangomis ( IKI parduotuvė, Antakalnyje ir Olympic Game, Vilniuje).

miestas : Panevėžys
telefonas : +370 674 16346
el. paštas :
internetinė svetainė : http://www.fedruva.lt

Įmonė įsteigta 1995 metais, specializacija: antipirenų, dažų gamyba ir medinių , metalinių konstrukcijų padengimas specialiomis dangomis, apsaugančiomis konstrukcijas nuo ugnies.
Pirmi Lietuvoje standartizavom ir pradėjom gaminti priešgaisrinius besipučiančius dažus medienai, antipirenus audiniui ir medienai.
Pirmi panaudojom medinių paviršių padengimą bespalviais priešgaisriniais dažais mokyklos, vaikų darželiai Panevėžyje ir Rokiškyje, bažnyčia Berčiūnuose, vienuolynas ir IKI parduotuvė Panevėžyje ir kituose objektuose.
Vieni iš pirmųjų pradėjome dengti metalines konstrukcijas specialiomis dangomis ( IKI parduotuvė, Antakalnyje ir Olympic Game, Vilniuje). Prekinio Ženklo kategorija: Statyba/namams
Aprašymas:

Įmonė įsteigta 1995 metais, specializacija: antipirenų, dažų gamyba ir medinių , metalinių konstrukcijų padengimas specialiomis dangomis, apsaugančiomis konstrukcijas nuo ugnies.
Pirmi Lietuvoje standartizavom ir pradėjom gaminti priešgaisrinius besipučiančius dažus medienai, antipirenus audiniui ir medienai.
Pirmi panaudojom medinių paviršių padengimą bespalviais priešgaisriniais dažais mokyklos, vaikų darželiai Panevėžyje ir Rokiškyje, bažnyčia Berčiūnuose, vienuolynas ir IKI parduotuvė Panevėžyje ir kituose objektuose.
Vieni iš pirmųjų pradėjome dengti metalines konstrukcijas specialiomis dangomis ( IKI parduotuvė, Antakalnyje ir Olympic Game, Vilniuje).


Medžiagos šilumos laidumo koeficientas

 

ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS

 

Medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m*K), apskaičiuojama pagal formulę:

 

                        λdsdec + ∆λw +∆λCV

 

čia: λdec- deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W/m*K;

 

       λw - pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijose, W/(m*K), įmama iš STR 2.01.03:2003 4, 5 ir 6 lentelių;

 

       λCV- pataisa dėl šilumines konvekcijos poveikio

 

Šilumos laidumo koeficiento pataisa ∆λCV W/(m*K) dėl vidinės šilumos konvekcijos medžiagoje arba termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos ribojančių paviršių apskaičiuojama pagal formulę:

 

∆λCV= λdec + KCV ;

 

čia: λdec- deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė, W/(m*K);

 

     KCV- šilumos konvekcijos poveikio koeficientas, imamas iš STR 2.01.03:2003 7 lentelės. Šio koeficiento vertė prikiauso nuo konstrukcijos vėdinimo intensyvumo, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidumo K, vertės, termoizoliacinio sluoksnio įrengimo būdo ir šio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficiento.

 

Šiluminė varža

 

Suminė šiluminė varža Rs (m2* K/W) apskaičiuojama pagal formulę;

 

Rs = R1 + R2 + ...... +Rq +Rg

 

čia: R1,R2 ...Rn- atskirų sluoksnių šiluminės varžos (m2*K/W);

 

       Rq –plono sluoksnio (plevelės) šiluminė varža (m2* K/W) imama iš STR2.05.01:2005 1.6 lentelės.

 

Visuminė šiluminė varža Rt (m2* K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

 

Rt =Rsi + Rs + Rse .

 

čia: Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2* K/W) imama iš STR 2.05.01:2005 1.1 lentelės;

 

       Rs – sluoksnių suminė šiluminė varža (m2* K/W);

 

       Rse - išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2* K/ W) imama iš STR 2.05.01:2005 1.1 lentelės.

 

Paslaba: horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ± 30°.

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2*K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

                         U = 1/Rt

 

čia: Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža (m2* K/ W).

 

Skaičiuojant konstrukcijų ir jų, termoizoliacinių sluoksnių, šiluminės varžas ir šilumos perdavimo koeficientus skaičiavimuose turi buti įvertinti:

 

-papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančius ryšius;

 

-panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai.


U VERTĖS SKAIČIAVIMAS SUTAPDINTAM STOGUI

Kadangi stogas yra nevėdinamas. Stogo konstrukcijos išorinio paviršiaus šiluminė varža yra prilyginama vidinio paviršiaus šiluminei varžai (kai šilumos srauto kryptis aukštyn) - Rse = Rsi= 0,10 m2*K/W (pagal STR 2.05.01:2005 1.1 lentelę).

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža:

Termoizoliacinis sluoksnis - sudarytas PPU, ir kurio storis 100 mm, skaičiuojama šiluminė varža sluoksniui.

100 mm storio deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,021 W / (m*K).

Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje W/(m*K), pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelė nevėdinamai atitvarai ∆λw = 0,002 W/ (m*K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kci = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą l< 60 x 10-6 m3 /(m*s*Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu. Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

                       ∆λcv = λdec +Kci =0,021*0 = 0 W/(m*K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds =   λdec + ∆λw + ∆λcv = 0,021 + 0 + 0 = 0,021 W/(m*K)

100mm storio sluoksnio šiluminė varža:

R100 = d/ λds = 0,10/0,021 = 4,76 m2*K/W

Denginys yra įrengiamas iš 220mm g/b plokščių, kurių projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 2,04 W/(m*K).

Rpl = dg/ λds,pl = 0,22/ 2,04 = 0,11 m2*K/W.

Hidroizoliacijos sluoksnis priimamas kaip plonas sluoksnis glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnio paviršiaus – Rq = 0,02 (m2*K) / W (pagal STR 2.05.01:2005 1.6 lentelę).

Stogo suminė šiluminė varža:

Rs = Rq + R100 + Rpl = 0,02 + 4,76 + 0,11 = 4,89 m2*K/W

Stogo visuminė šiluminė varža:

Rt =Rsi + Rs + Rse = 0,10 + 4,89 + 0,10 = 5,09 m2*K/W.

Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas:

U = 1/Rt = 1/5,09 = 0,196 W/(m2*K)
 
Palyginimas šilumą izoliuojančių medžiagų

Izoliatorius

Vidutinis tankis kg/m3

Šilumos laidumo koeficientas W/mK

Poros

Eksploatavimo laikas metai

Darbinė temperatūra ºC

PPU

20 - 60

0,02 – 0,029

uždaros

30 - 50

-200 - +180

Polistirolas

12 - 30

0,034 – 0,042

uždaros

10

-50 - +110

Akmens vata

55 - 150

0,037 – 0,039

atviros

5

   -40 - +120

Kai kurių medžiagų šiluminis laidumas yra čia

Skysta guma

Ši sistema-tai aukštos kokybės hidroizoliacinė, antikorozinė, ekologiškai švari dviejų komponentų
danga vandens pagrindu, šaltu budu purškiant. Po sukietėjimo, kuris įvyksta akimirksniu, susidaro
aukštos kokybės antikorozinė hidroizoliacinė danga, kuri įgauna unikalias fizikinės sąvybes ,kurios
išsisaugo dvidešimt ir daugiau metų atšiauriose klimato sąlygomis. Atsparumas UV-dvidešimt metų! 

PANAUDOJIMAS
Privati statyba:
Stogas: naujas, remontuojamas senas stogas.
Hidroizoliacijos įtrūkimų tvarkymas.
Padengimas betoninių grindų ir sienų.
Hidroizoliacija ir hermetizacija ventiliacinių ertmių.
Garoizoliacija.
Geležinkeliai
Antikorozinė, hidroizoliacija ir garsoizoliacija padengimas vagonų, lokomotyvų.
Automobilių industrija
Antikorozinis automobilio dugno ir kitų detalių padengimas.
Civilinė statyba
Tiltai
Apsauga nuo korozijos
Sustiprinimas dambų
Padengimas vamzdžių
Tuneliai
Vandens tiekimas
Užtvankos
Vandens talpos
Apsauga aplinkos
Izoliavimas užteršančių kietų medžiagų
Izoliavimas užteršančių skystų medžiagų
Izoliavimas metano, radono dujų.
Žemės ūkis
Izoliavimas laistymo ir kitų sistemų
Izoliavimas talpų
Izoliavimas silosinių duobių
Jūrų ūkis
Apsauga prieplaukos nuo kriauklių ir žolių
Antikorozinė apsauga balastų
Antikorozinė apsauga uosto strūkturų
Saugumas
Padengimas smėlio ir grunto apsaugant nuo potvinio
Padengimas žaidymo aikštelių sumažinant kritimo poveikį
Kariuomenė
Bunkerių vandens izoliaciją
Energiją sugeriančios dangos

DacLar
Aukštos kokybės hidroizoliacija stogui
Yra ekologiškai švarus dviejų komponentų izoliacinis paviršius, specialiai sukurtas užtikrinti aukštos kokybės hidroizoliacijai stogus remontuojant ir naujų stogų įrengimui. Išdžiūvus susidaro ištysą be sujungimų danga.DacLar turi gera agdeziją daugeliui stogo denginių, sudaro hidroizoliacija prie styprių saulės spindulių, veikiant užteršančioms medžiagoms. Nors DacLar yra juodos spalvos gerai suderinamas su AcriTech, leidžia sudaryti spalvotą paviršių, kuri neatšoka.  DacLar užnešimas šaltuoju budu kuris nereikalauja atviro ugnies arba pašildymo. DacLar sukietėja iškart, kas leidžia Rangovams vaikščioti, dirbti ant paviršiaus, neprilypant ir nesudarant pažeidimų. DacLar yra modifikuota polimeriais bituminė emulsija, naudojama hidroizoliacijai esančių bitumo, žvyro, ruloninės, metalinės, fanieros ir asbocementinės dangos. Tai pat gali būti užnešama ant poliuretano arba polistirolo plokščių.
DacLar lengviau naudoti negu rulonines dangas nereikia degiklių, priešgaisrinių reikalavimai daug paprastesni. Užtikrina gera hidroizoliaciją ir cheminią apsaugą gaunant lanksčią memraną, kuri netrukinėja ir nesdėvi.DacLar neveikia rūgštiniai lietūs arba saulės spindulių, o tai pat kenksmingos medžiagos, kurios yra užterštame ore pramoninėse zonose.

DryLar
Betoninių paviršiui hidroizoliacija
DryLar yra modifikuota polimeriais bituminė emulsija, vandens pagrindu, su tirpalu neorganinių druskų yra dviejų komponentų sistema, kuri akimirsniu sudaro sukietėjusi paviršių. Sudaroma aukštos kokybės membrana kuri puikiai apsaugo betoninius paviršius nuo vandens prasiskverbimo, druskų arba kitų cheminių elementų poveikio. Išdžiūvus DryLar pasižymi aukštu elastingumu, uždengia nedidelius įtrūkimus, kurie susidaro pasėdus betonui. Be sujungimų danga pilnai prilimpa prie paviršiaus, kas blokuoja vandenį. DryLar naudojamas ten, kur reikalinga betono apsauga nuo vandens, druskų ar kitkokio cheminio poveikio virš žemės paviršiaus taip ir po. DryLar nepraranda savo sąvybių veikiant saulei.
Naudojamas: monolitiniai arba blokiniai pamatai, nešančios sienos, tunelių apdaila, parkavimo aikštelės, betoniai rezervuarai vandeniui ir skystų atliekų. DryLar yra produktas ekologiškai švarus vandens pagrindu, kaip alternatyva bituminėms dangoms karšto uždėjimo ir apsauginėms dangoms atskiedėjo pagrindu, lengviau naudoti negu polmerinė
plėvelė. Užtikrina gera hidroizoliacinę ir cheminę apsaugą gaunant lanksčią plėvelė, kuri netrukinėja ir nesidėvi. DryLar neveikia eilę rūgščių, šarmų, druskų ir kitų cheminių elementų.

VezLar
Antikorozinė metalo apsauga
VezLar yra danga, specialiai sukūrta antikorozinei apsaugai kai kurių paviršių. VezLar užtikrina cheminį ir devėjimui atsparūmą, kuri sukietėja akimirksniu, neskilinėja, nesidėvi ir nesiluoksniuoja susidaro plevelė.
VezLar naudojamas: metaliniams paviršiams, kurie veikiami vandens ar agresyvios aplinkos, talpoms, vamzdžiai ir panašios struktūros, perdirbimo pramonė, gamyklos trašų gamybai, vandens valymo, vandens grynimo, įrengimai chemijos pramonei, celiuliozinės gamyklos ir elektros stotis. Skirtingai nuo kitų dangų, VezLar galima dengti teisiai ant parūdyjusio metalo.

ZavLar
Hidroizoliacinis lipnus hermetikas
ZavLar yra universalus ekologiškas hermetikas vidutinio tirštumo, išdirtas specialiai hidroizolicijai horizantalių ir vertikalių paviršių. Lanksti vientisa vientisą yra nepraleidi vandeniui, chemiškai atspari, stipriai prisikliuojanti danga, kuri netrukinėja ir nesusidėvi.
ZavLar gali būti padengiamas teptuku, voleliu ir beoriu purškimu.
ZavLar yra modifikuota polimerais bituminė emulsija vidutinio klampumo, užtenka dėl užtaisymo apie konstrukcijas, sujungimus tarp sienos ir stogo ir užpildymui nedidelių įtrūkimų betone.
ZavLar užnešamas skystame pavidale ir po išdžiūvimo formuoja lanksčią plėvelę, galinti atlaikyti apkrovas ir vibracijas, ne sudaro įtrūkimų ir nesisluoksniuoja nuo paviršiaus. Panaudojimo sritis: naudojamas remontuojant stogus ir pamatams, hidroizoliacija klumbų, dušai ir nedideliai tvenkiniai.
ZavLar yra produktas vandens pagrindu ekologiškai švarus, kaip alternatyva bituminėms dangoms karšto uždėjimo ir apsauginėms dangoms atskiedėjo pagrindu. ZavLar atsparūs biologiniam poveikiui ir veikimui rūgščių, šarmų, druskų ir ultravioletinių spindulių.

VoxLar
Hermetikas ir medžiaga remontui
VoxLar yra aukštos kokybės bituminė emulsija, modifikuota elastomero polimerais užtikrina geras hidroizoliacinės sąvybes ir sandarinimą. Turi gera agdeziją, lankstus ir nesumažėja stiprūmas veikiant cheminiams ir ultravioletiniams spinduliams.
VoxLar užpyldo įtrukimus, įdėtas ir nešančias pastatų detalės, apdirbant sienas ir stogus likviduoja pratekėjimus. Dėka skystumo ir elastingumo VoxLar idealiai tinka užtaisyti nedidelius įtrūkimus horizantalių tiek vertikalių paviršių.
VoxLar yra produktas vandens pagrindu, ekologiškai švarus produktas kaip alternatyva bituminėms dangoms karšto uždėjimo ir apsauginėms dangoms atskiedėjo pagrindu.
VoxLar atsparūs biologiniam poveikiui ir veikimui rūgščių, šarmų, druskų.

AcriTech
Hidroizoliacija ir apsauginė danga akrilo emulsijos pagrindu
AcriTech sudaro elastingą, įvairių spalvų, akrilinės emulsijos pagrindu, dengiama atskirai arba ant bituminių dangų firmos Liquid Rubber. Po išdžiūvimo vienkomponenčio AcriTech, susidaro vandeniui atspari, pilnai prilimpanti prie paviršiaus, vientisa plėvelę, kuri užtikrina gerą hidroizoliaciją ir apsauginį paviršių.
AcriTech padengiami įvairūs paviršiai ir gali būti naudojami viduje ir išorėje, kadangi AcriTech nesuira veikiant saulei.
Pramonėje panaudojimas AcriTech rekomenduojama: padengti paviršius nuo poveikio angliarūgšties ir cheminių nutekėjimų, tai pat ilgo buvimo vandens. AcriTech užnešamas teptuku, voleliu ir paprastu dažų užpurškimu.
Panaudojimas: stogų hidroizoliaciją, iš išorės ir vidaus rezervuarų sienelių padengimas, vamzdžiai, metalinės ir medinės konstrukcijos, dekoratyvinis padengimas tvenkinių, denių, balkonai ir takeliai.
AcriTech yra produktas vandens pagrindu, ekologiškai švarus produktas kaip alternatyva bituminėms dangoms karšto uždėjimo ir apsauginėms dangoms atskiedėjo pagrindu. AcriTech atsparūs biologiniam poveikiui ir veikimui rūgščių, šarmų, druskų.

NuLar
Tekstūrinis hidroizoliacinis paviršius dėl vaikščiojimo zonu
NuLar yra labai elastingas produktas skysto padengimo, kuris turi granuluotą priedą dėl sukibimo pagerinimo su paviršiumi. Naudojamas sudaryti hidroizoliacinį sluoksnį vaikščiojimo zonose.
NuLar yra įvairių spalvų. Po išdžiūvimo NuLar pilnai prilimpa prie paviršiaus, gaunasi hidroizoliacinis ir patvarus sluoksnis. NuLar nepraranda savo sąvybių veikiant saulei, vandeniui ir cheminio nutekėjimo.
NuLar yra vienkomponentė danga šalto užnešimo, užpurškiama ant DacLar, DryLar, VezLar arba ZavLar. NuLar rekomenduojama padengti ten, kur reikalingas dekoratyvinis lakstus paviršius, reikalinga apsauga nuo atsirandančio vandens, angliarūgšties poveikio ir cheminio nutekėjimo.
NuLar yra akrilinė emusija, modifikuota polimerais, padengiama teptuku, voleliu arba guminė šluota.
Panaudokimas : terasos, balkonai, baseinų dugnai, tanybinių patalpų grindys ir keliukai.
NuLar yra ekologiškai švaraus, vandens pagrindu produktas, kuris sudaro gerą tekstūrinį, hidroizoliacinį, netrukinėja, nesusidėvi ir elastingą paviršių.

FireSafe
Priešgaisrinė danga
FireSafe yra daugiafunkcinė priešgaisrinė danga naujos kartos, kad sulaikyti ugnį ir dūmus. FireSafe padengiamas skystame pavidale, yra vienkomponentis produktas kuris formuoja elastiningą plėvelę, kuris nesuyra veikiant ultrofiliotiniams spinduliams ir vandeniui. FireSafe padengiamas šaltu budu beorės sistemos pagalba arba voleliu ant įvairių paviršių.
FireSafe rekomenduojama naudoti vidaus ir išorės darbams, padengiant stogo konstrukcijas, poliuretaninės ir polistirolinės plokštės, betoninių konstrukcijų izoliavimui. 

Poliuretano putos

Šiuo metu statybų technologijoje plačiai naudojamos tiek mineralinės, tiek sintetinės medžiagos. Natūrali medžiaga gali būti mineralinės kilmės - bazalto vata, pūstas stiklas, šamotas arba augalinės kilmės - celiuliozės vata, durpių izoliacinė plokštė, kamštinis lapas. Tačiau šiandien plačiausiai naudojamos sintetinės medžiagos – putų poliuretanas, putų polietilenas, polipropilenas. Šių medžiagų pavadinimai gana panašūs, tačiau taikymo sritys labai specifinės ir konkrečios. Tad trumpai apie kelias iš šių sintetinių medžiagų.
Putų poliuretanas (PPU)
Priklausomai nuo panaudotos sistemos yra gaunamas minkštas (25-40 kg/m3) arba kietas (55-60 kg/m3) putų poliuretanas, kuris yra geras šilumos izoliatorius-perspektyvus sprendimas. Porolonas naudojamas minkštų baldų, čiužinių, kempinių gamybai, vandens ir oro filtrams, garso izoliacijai.
Purškiamas PPU progresyvus naujai statant ar rekonstruojant pastatus. Šilumos izoliacija ir hidroizoliacija yra reikšminga šilumos ir aplinkosaugos klausimais, sudaro iki 95% uždarų porų, nesilydanti reaktyvi plastmasė su išreikšta porų struktūrą. Tik 3% nuo tūrio sudaro kieta medžiaga kuri sudaro sienutes ir standumo briaunas, tai kristalinė struktūra priduoda medžiagai mechaninį stiprumą. Kitos 97% tūrio užima poros kurios užpildytos dujomis kurios turi gan žemą šilumos laidumo koeficientą.
PPU yra vienas iš efektingu šilumos izoliaciniu medžiagų ir ekologiškai švarių medžiagų, naudojamų šiuolaikinėje statyboje dėl sienų, grindų, stogų, perdangos, pamatų ,o tai pat šaldymo įrangoje.
Kietas PPU, kuris yra geras šilumos izoliatorius-perspektyvus sprendimas. Purškiamas PPU progresyvus naujai statant ar rekonstruojant pastatus. Šilumos izoliacija ir hidroizoliacija yra reikšminga šilumos ir aplinkosaugos klausimais, sudaro iki 95% uždarų porų, nesilydanti reaktyvi plastmasė su išreikšta porų struktūrą. Tik 3% nuo tūrio sudaro kieta medžiaga kuri sudaro sienutes ir standumo briaunas, tai kristalinė struktūra priduoda medžiagai mechaninį stiprumą. Kitos 97% tūrio užima poros kurios užpildytos dujomis kurios turi gan žemą šilumos laidumo koeficientą.
PPU yra vienas iš efektingu šilumos izoliaciniu medžiagų ir ekologiškai švarių medžiagų, naudojamų šiuolaikinėje statyboje dėl sienų, grindų, stogų, perdangos, pamatų , o tai pat šaldymo įrangoje.
Aiškus privalumai purškiamos izoliacijos:
•ekonomija energijos, nesant sujungimams ir šalčio tilteliams;
•kartu hidroizoliacija;
•atsparumas atvirai ugniai;
•ilgalaikė;
•aukštas kietumas, galima vaikščioti;
•geru sukibimu statybinėm medžiagom;
•cheminis atsparumas rūgštiniam lietui, (benzinas, tepalai, bitumas);
•šilumos ir šalčio diapazonas nuo -180 iki +180 °C;
•mažas svoris ir neapkrauna statybinių konstrukcijų.
•PPU gera izoliacija nuo vandens, tai yra konstrukcijos supaprastinimas, nereikia garo izoliacijos ir hidroizoliacijos.
•PPU tai, aukšta akustine izoliacija.
PPU nuostabus šilumos izoliatorius.PPU gera izoliacija nuo vandens, tai yra konstrukcijos supaprastinimas, nereikia garo izoliacijos ir hidroizoliacijos.
PPU tai, aukšta akustine izoliacija.
100% sukibimas įvairiomis medžiagomis, greitas sukietėjimas (5-20 sekundžių), atsparumas mechaninėms apkrovoms, nereikia tvirtinimo elementų.
Geras atsparumas organiniams skiedikliams, rūgštims, šarmams, biologiškai atlaiko reikalavimus.
Greitas be sujungimų užnešimas ant bet kokio sudėtingumo paviršiaus ir formos, neapibrėžtas storis.
Greitas ir patikimas užnešimas ant sujungimų, galima užpildyti tuštumas ir sujungimų.
Eksploatacija daugiau kaip 30 metų.
PPU - neturi analogų pagal šilumos laidumą leidžia sumažinti šilumos nuostolius 3...3,5 karto paliginus su tradicinėmis medžiagomis.
Naujojoje klasifikacijoje, jei bandomas tiktai jis vienas, priskiriama B degumo klasei. Dabar galiojančiame statybos techniniame reglamente STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” reikalaujama įvertinti statinio galutinės paskirties statybos produktų degumą. Todėl bandytina ne plika izoliacinė medžiaga, bet kompleksinis statybos produktas.Gaisrinių tyrimų centras nustatė, jog tokia sistema lengvai tenkina B-s1, d0 kategorijos reikalavimus. Tai reiškia, kad, remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai tokią kompleksinę termoizoliacinę sistemą pastatuose teisėtai galima naudoti be apribojimų.


Atgal
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas