Lentelės

Vandens ir oro temperatūra Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 3663
Vandens ir vandens mišinių užvirimo laikas 871
Vandens ištekantis kiekis per sanitarinius prietaisus 1003
Vandens kelių ilgis šalyse - laivyba 941
Vandens kiekis drėgname ore 1028
Vandens kiekis ištekantis per angą priklausomai nuo slėgio 1240
Vandens kiekis plieno radiatoriuose 2602
Vandens kiekis vieno metro ilgio vamzdyje 2814
Vandens kiekis žmogaus organizme 1195
Vandens kietumo vienetai 10517
Vandens kinematinio klampos koeficiento priklausomybė nuo jo temperatūros 5606
Vandens kinetinis, dinaminis klampumas 2468
Vandens pasiskirstymas Žemės rutulyje 1297
Vandens patogeniniai mikroorganizmai 1391
Vandens paviršiaus įtempimas 1283
Vandens savybės, tankis, talpa, entropija, klampumas, entalpija 3252
Vandens šunys 1366
Vandens tankio akvariume matavimas 997
Vandens telkiniai povandeniniai medžioklei 956
Vandens temperatūra ir tankis 9559
Vandens tūrio padidėjimas, temperatūra 1185
Vandens tūrio pokytis priklausomai nuo temperatūros 759
Vandens užterštumas amonio azotu 992
Vandens vartojimo kiekis pagal svorį 3582
Vandens virimo taškas, slėgis, garai 1699
Vandens virimo temperatūra esant padidintam slėgiui 1204
Vandens virimo temperatūra vakuume 1498
Vandens virimo temperatūros priklausomybė nuo aukščio 1988
Vandens virimo temperatūros priklausomybė nuo slėgio 10512
Vandens-druskos mišinių eutektinis taškas 1075
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas