Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skaičiavimas

Reklama - grindinio šildymo, geoterminių katilinių montavimo darbai UAB "Evelsa"

PVM išskyrimo skaičiavimas:

Pvz. iš 2029 

2029 x 21 / 121 = 352,14
PVM dydis yra 352,14, suma be PVM 2029 - 352,14 = 1676,86


PVM pridėjimo skaičiavimas:

Pvz. prie 1676,86

1676,86 x 0,21 + 1676,86  = 2029,
PVM yra 352,14, suma su PVM 2029


Arba: a)
 120 x 0,21 = 25,20

          b)  120 + 25,20 = 145,20 Eurai su PVM 

PVM dydis: Latvija - 21%, Estija - 20%, Baltarusija - 20%, Lenkija - 23%, Austrija - 20%, Gruzija - 18%

Graikija - 23%, Vengrija - 27%, Vokietija - 19%, Anglija - 20%, Rusija - 18%, Norvegija - 25%, Danija - 25%

PVM dydis ES lentelė


Privalomas registravimas PVM mokėtojais:

 a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas
naujas transporto priemones)
per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 155 000 Lt;

 b) Asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas
atlygis per paskutiniuosius 
12 mėnesių buvo didesnis negu 155 000 Lt. Prievolė registruotis PVM mokėtojais
atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui
(jeigu jis vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai,
kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 155 000 Lt;

 c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais
apmokestinamas prekes), 
kurių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Lt.

 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas